R1-22A

Daniel Zeman
Vystudoval jsem etnologii, nedokončil jsem doktorát na téma antropologie vědy, téměř dva roky jsem žil na Kypru a strávil dva měsíce sám v Indonésii. Půl roku jsem jako digitální nomád strávil na cestě po Kanárských ostrovech, Itálii a Krétě. Teď píšu o svých cestách a setkáních. Rád sleduji, jak se na různých místech mísí vlivy a kultury, zajímám se o psychosomatiku a o hezké příběhy.

O co mi jde, to asi nejlépe vyjádřil v básni František Skála:
Všemi dostupnými prostředky
se pokouším sám sobě navodit stav úžasu
a zprostředkovat ho druhým
Jedna ruka surovec – druhá ruka citlivec
Apoštol zmaru – lovec mizejících kvalit
Vyvolávám tváře z transkulturního zásvětí
Pohybuji se po riskantní hranici vážného a nevážného
Potápím se ke dnu přiváben hlasem mořské okurky
a na hladinu vynáším perlu